Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > Om oss > Frihetsstatistik > Inlåsningsgrad
Inlåsningen över tid

Graden av inlåsning visar hur stor andel av befolkningen inom en viss åldersgrupp som är inlåst i olika sysselsättningar och därmed kan betecknas som ofri. Den påverkas av hur arbetsmarknaden fungerar och av konjunkturläget. En annan viktig faktor för hur inlåsningsgraden utvecklas är hur åldersstrukturen förändras.

Inlåsningsgrad
Inlasningsgrad

I samhällsdebatten förskönar man ofta inlåsningen och stoltserar med höga siffror för åldersgruppen 15-74 år, men det kan också vara intressant att titta på andra åldersgrupper.

Inlåsningsgraden har legat kring 66 procent för åldersgruppen 15-74 år sedan 2001 och var som högst precis innan finanskrisen. Sedan 2010 har den blivit ännu större, men en stor andel av befolkningen har kunnat behålla sin frihet trots att antalet inlåsta har ökat. En förklaring till detta är att en större andel av åldersgruppen utgörs av pensionärer som av naturliga skäl är mer fria.

Inlåsningen var som högst år 1990 men sjönk därefter kraftigt, från 83,4 till 71,8 procent på bara fyra år. Frihetstörsten har hindrat den från att växa till 80-talets nivåer och sedan 2000 har den hållit sig ganska stabilt mellan 65 och 70 procent. När man tittar på hur graden av inlåsning har utvecklats över tid är det viktigt att komma ihåg att denna inte enbart påverkas av arbetsmarknad och konjunktur. Även förändringar i åldersstrukturen kan påverka måttet kraftigt. Om gruppen 65-74 år ökar så ökar friheten för hela gruppen 15-74 år. På samma sätt ökar inlåsningen ifall gruppen sysselsatta mellan 35-54 år växer relativt andra ålderskategorier eftersom förvärvsfrekvensen är hög i denna åldersgrupp.

Källa: SCB AKU
Kontakta oss