Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > Om oss > Organisation > Forskning och utveckling
Forskning och utveckling


Forskning och utveckling

Frihetsförmedlingen verkar ständigt för att utveckla och förbättra vår service. Målet är ökad samhällsnytta i form av generellt ökad frihet för så stor del av befolkningen som möjligt. Vår visionära ambition kräver en ständig kalibrering av verksamheten så att den på bästa sätt motsvarar de förväntningar vi skapar, förväntningar som också är rimliga att ställa på en av landets viktigaste myndigheter. För att kvalitetssäkra måluppfyllelsen och optimera Frihetsförmedlingens roll i det svenska samhället, har forskning och utveckling alltsedan starten 2014 haft en central roll för verksamheten. Vår FoU-avdelning ansvarar för ett undersökande program som spänner över ett brett spektrum; från filosofiskt utforskande till mer handfast utveckling av verkshöjd, teknik, följsamhet och inlevelse.

Vår FoU bedrivs löpande och är djupt integrerad i hela verksamheten. Detta innebär att alla som är engagerade i driften av förmedlingen deltar i pågående forskning och utveckling. Hösten 2015 hade vi också glädjen att kunna knyta forskaren fil dr Per Johansson till Frihetsförmedlingens FoU-avdelning.

En första fristående akademisk studie av Frihetsförmedlingen finns nu också tillgänglig för den intresserade. Studien som publicerades i en Masteruppsats 2016 har genomförts av Malin Ahrås Karlsson på Linköpings universitet och den innehåller såväl en omfattande diskursanalys som kritiska reflektioner kring Frihetsförmedlingens position i den arbetskritiska debatten. Hela studien “Frihet genom arbete eller frihet från arbete? – arbetskritik och lönearbetets hegemoniska diskurser” finns att tillgå på nätet och nås enkelt via länken nedan.


Den som önskar ingå i något av våra forskningsprojekt, eller driva ett eget i samverkan med oss, är hjärtligt välkommen att kontakta oss på:Här kan du läsa mer om Frihetsförmedlingens FoU-verksamhet:

Grundforskning kring frihetsbegreppet
 • Löpande analys av värdegrund och ledningsfilosofi, i relation till aktuell forskning inom en rad discipliner.
 • Långsiktigt utforskande av frihetsbegreppet, dess filosofiska och idéhistoriska rötter.
 • Systematisk utforskning av hur frihet i tilltagande grad kan implementeras inom myndigheten.
 • Forskningsprojekt Frihetsburen, pågående sedan 2015 i samarbete med Kamratföreningen Krisbo gård, som engagerar före detta kriminella och missbrukare som hjälper personer som blivit nyligen frigivna från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger.
  Läs Per Johansons introduktionstext:


Frihetsförmedlingen som expertmyndighet
 • Framtagande av system för kvalitetssäkring av våra metoder för omvärldsanalys.
 • Ökat fokus på att utvärdera effekterna av myndighetens arbete och insatser.
 • Förbättrad spridning av de kunskaper och erfarenheter som finns hos Frihetsförmedlingen.
 • Ansvar för att slå larm om systemfel och företeelser vilka hotar att inskränka den generella friheten.

Utveckling av erbjudanden och tjänster
 • Löpande arbete med att definiera och tydliggöra vilka tjänster vi ska erbjuda i vårt basutbud.
 • Framtagande av säkra system för tjänsteleverans med jämn och god kvalitet över hela landet.
 • Utveckling av erbjudanden och nya tjänster på längre sikt.

Tjänster och service via digitala kanaler
 • Vidareutveckling av digital frihetsförmedling. För att öka tillgängligheten prövar vi att erbjuda valmöjligheten att sköta sitt frihetssökande helt oavhängigt både telefon och webb med stöd från oss.
 • Test att samorganisera publika frihetsträffar via sociala medier. Påbörjat i maj 2016.

Tjänster och service via lokala och fysiska möten
 • Anpassning av kontorsnätet: system för att styra våra resurser till de fysiska platser där flest frihetssökande för tillfället befinner sig.
 • Stort fokus på utvecklade relationer med alla frihetsintresserade.
 • Förbättringar av system för inskrivning av nya frihetssökande. Bl.a. har vi ambitionen att förenkla möjligheterna att omedelbart bevilja sig själv nystartsfrihet och andra åtgärder via en enkel knapptryckning. Sökande kommer därmed att kunna planera och agera ännu friare.
 • Utveckling av kartläggningsverktyg för dem som har svårt att anpassa sig till den fria sektorn.

Kontakta oss