Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Artiklar om frihet


Här lägger Frihetsförmedlingen upp artiklar, observationer och undersökningar om frihetsbegreppet, möjliga synsätt kring frihetsutövning samt utvecklingen av den fria sektorn i stort. Artiklarna beskriver Frihetsförmedlingens position i olika frågor och fungerar som underlag i arbetet med att stärka frihetssökande i hela landet.
Byråkratins tredje väg
Arbetslinjen: en ny järnridå
Innanförskapet: Jag är Döden
Gästkrönika: Vågar du vara fri?
Den farliga sysslolösheten
Finns alternativet till arbetssamhället i själva verket?
Kan mindre arbete rädda miljön?
Ta din frihet - från vem?
Skall du upp eller ned?
Mer drama i arbetets teater
Dags för mental fritid!
Frihetsförmedlingens sommartips
Nu slänger vi titlarna - igen!
Kontakta oss