Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Frihetsförmedlingen
Frihetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av frihet. Att hjälpa frihetssökande till ökat oberoende är vår viktigaste uppgift. Vi finns där behoven finns, i hela landet. Alla våra tjänster är avgiftsfria.
Vårt uppdrag
Vår Vision
Därför finns vi
I egenskap av Sveriges största förmedlare av frihet bryter Frihetsförmedlingen ständigt ny mark inom den fria sektorn. Vi utövar också ett flertal andra funktioner på ett så fritt sätt som möjligt. Målet är att minska meningslös sysselsättning och skapa social inklusion så att fler människor kan bli en del av "frihetens Sverige".

Frihetsförmedlingens vision
Frihetsförmedlingen är en verksamhet som vill bidra till medborgarnas förflyttning från inlåsning till större handlingsutrymme. Vår vision handlar om att skapa möjligheter, vara det självklara valet för den frihetstörstande, ge optimal service och alltid ha handläggare med rätt kompetens.

Börja jobba på Frihetsförmedlingen
Som första myndighet i Sverige har Frihetsförmedlingen övergått till helt fri rekrytering. Hela befolkningen ges därmed chansen att komma i jobb direkt! Vi söker såväl frihetshandläggare som personer till andra fria ställningar. Rekryteringen ombesörjer du enkelt på egen hand.

Så här styrs vår verksamhet
Frihetsförmedlingens verksamhet avspeglar rådande normer, strukturer och byråkrati i syfte att belysa dem. Det är viktigt att hela den fria sektorn ser att uppsatta frihetsmål är möjliga att nå. Det finns därmed en röd tråd mellan mål och resultat i alla riktningar.


Friheten i siffror
Vi för kontinuerligt statistik över antalet frihetssökande. Här hittar du aktuella siffror, men också lite bakgrundshistorik och förklaringar av termer m.m.


Grad av inlåsning och åldersstruktur
Vi är alla vana vid hur sysselsättning och tillväxt lyfts fram som positiva för samhällsutvecklingen. Frihetsförmedlingens statistik över graden av inlåsning hos olika åldersgrupper ger en delvis annan bild.

Kontakta oss